DUYUMAK BLOG

Neden İşitme Cihazı Kullanmalıyım? 11 Ekim 2022 Salı
Neden İşitme Cihazı Kullanmalıyım?

KBB doktorunun muayenesi neticesinde saptanan işitme kaybının, ilaç tedavisi veya cerrahi yöntemle düzelmesinin söz konusu olmadığı durumlarda,KBB doktoru tarafından kişilere işitme cihazı önerilir.

Var olan işitme kaybınızın derecesi az bile olsa, duymanız gereken sesleri tam olarak duymamanız, gürültüde ve kalabalık ortamlarda yapılan konuşmaları anlamamanıza/kaçırmanıza neden olabilir. İşitme kaybının sebep olduğu unsurlar yapılan bir araştırma sonucu gözler önüne serilmiştir. Dilerseniz bu araştırmadaki bazı noktalara değinelim;

 • Hastalardan % 29,8’nin işitme cihazı kullanmadan önce, işitme güçlüğünden dolayı yeni insanlarla utanma hissine sahip olduğu, ancak cihaz kullanımından sonra işitme güçlüğünden dolayı yeni insanlarla tanışırken utanma hissine sahip olanların oranının azaldığı (%23,4),
 • % 46,8’inin işitme cihazı kullanmadan önce “aile bireyleri ile konuşurken işitme güçlüğünün iletişime engel olduğunu hissettikleri, ancak cihaz kullanımından sonra bu engelliğin azaldığı ve işitme güçlüğünden dolayı iletişimde sıkıntı yaşayanların oranının %10,6 olduğu,
 • % 55,3’ünün işitme cihazı kullanmadan önce “işitme güçlüğünden dolayı iş arkadaşlarınızı ve müşterilerini duymakta, anlamakta zorluk yaşadıkları, cihaz kullanımından sonra ise bu konuda sorun yaşayanların oranın azaldığı(%31,9),
 • %14,9’unun işitme cihazı kullanmadan önce “işitme güçlüğünden dolayı kendilerini engelli gibi hissettikleri, cihaz kullanımından sonra bu “işitme güçlüğünden dolayı kendilerini engelli gibi hissedenlerin oranının azaldığı(%8,5),
 • %38,3’ünün, cihaz kullanımından önce işitme güçlüğünden dolayı sinirli oldukları, cihaz kullanımından sonra sinirli olanların oranının azaldığı (%27,7),
 • %34’ünün cihaz kullanımından önce, işitme güçlüğünden dolayı aile bireyleri ile sorunlar yaşadıkları, cihaz kullanımı ile bu oranın azaldığı (%17),
 • %59,6’sının cihaz kullanımından önce işitme güçlüğünden dolayı keyfinin kaçtığı, cihaz kullanımından sonra bu oranın azaldığı (%53,2),
 • %12,8’inin cihaz kullanımından önce işitme güçlüğünden dolayı yalnız başına kalmak istediği, cihaz kullanımından sonra yalnız kalmak isteyenlerin oranının azaldığı (%4,3),
 • %44,7’sinin cihaz kullanımından önce işitme güçlüğünün kişisel veya sosyal hayatını sınırladığını ve engel olduğunu düşünürken, cihaz kullanımından sonra bu oranın azaldığı (%25,5),
 • %53,2 ‘sinin cihaz kullanımından önce moral bozukluğu ve karamsarlık hissinde olduğu, cihaz kullanımı ile bu karamsarlık duygusunda olanların oranının azaldığı (%27,7),
 • %38,2’sinin cihaz kullanımından önce arkadaşları ile konuşurken kendisini tedirgin hissettiği, cihaz kullanımından sonra tedirgin hissedenlerin oranında azalma (%19,1) olduğu anlaşılmaktadır.


Tedavi edilmeyen işitme kaybı; içe kapanma, günlük aktivitelerde azalma ve sosyal ilişkilerde problemlere yol açarken demans ve Alzheimer gibi hastalıklara da sebep oluyor.

Bu verilerden de anlaşılacağı üzere işitme cihazı kullanımı hastanın sosyal ve psikolojik ortamı için de nörolojik sağlığı için de oldukça faydalıdır. İşitme cihazı hakkındaki şüpheler ve yanlış varsayımlardan başvurduğumuz işitme cihazı merkezindeki profesyonel ekip ile kurtulabiliriz. DİĞER BLOG BAŞLIKLARI
Copyright © 2001 - 2024 Duyumak - Her Hakkı Saklıdır. | ASD Creative