DUYUMAK BLOG

İşitme Cihazı Kullanım Süreçleri 6 Nisan 2019 Cumartesi
İşitme Cihazı Kullanım Süreçleri

İşitme cihazı kullanmak bir süreç işidir ve bu süreçte sabırlı ve istikrarlı olmak gerekir. Genel olarak sürecin uygulama öncesi, uygulama ve uygulama sonrası adaptasyon olarak üç aşama da gerçekleştiğinden bahsedebiliriz. İlk aşamamız uygulama öncesi dönemdir. Bu dönem de hastanın işitme cihazı kullanmaya uygun olup olmadığının değerlendirilmesi yapılmaktadır. Bu değerlendirme hasta öyküsünün alınması, KBB hekimine muayene olunması, gerekli odyolojik tetiklerin yapılması ve işitme cihaz kullanımına karar verilmesi süreçlerini kapsamaktadır. Peki hastalar işitme kaybı olduğuna nasıl karar veriyor? Duyuyorum ama anlamıyorum, televizyonu çok yüksek sesle dinliyorum çevremdekiler rahatsız oluyor, kalabalık ortamlarda konuşulanlara odaklanamıyorum, yüksek sesle konuştuğumu söylüyorlar gibi çeşitlendirebileceğimiz örnekler ile hastalar aslında bir problem olduğunu anlıyor. Kimi bunu yıllarca göz ardı ediyor kimi ise erkenden KBB hekimine muayene oluyor ve uygun görülürse cihazlandırılıyor. Bu durum erken kabullenilip müdahale edilirse süreç daha iyi yönetilir ve hasta daha fazla fayda görüp hayatına konforlu bir şekilde devam eder.

İkinci aşamamız ise uygulama dönemidir. Bu dönem de hasta ihtiyaçları doğrultusunda uygun olan cihaz odyologlar/odyometristler tarafından belirlenip, denemeler ve gerekli testler yapılarak ayarları yapılır. Cihaz seçimini belirleyen birçok faktör vardır. İşitme kaybının tipi, derecesi, görsel kaygı, kültürel özellikler, el-göz koordinasyonu, hastanın yaşı ve sosyo-ekonomik durumu bunlardan sadece bir kaçıdır. Bunların hepsi göz önünde bulundurulmalıdır fakat seçimin temeli odyolojik temellere dayanmalıdır. İlk ayarda sesler çok fazla açılmaz fakat cihazlandırma sonrası hastalara sesler gereğinden fazla gibi gelebilir bunun sebebi zayıflayan duyma yeteneğiniz ve beynin az duyulan sese alışmış olmasıdır. Cihazı kullandıkça kulak sese alışacaktır ve az gelmeye başlayacaktır. Cihazlandırıldıktan bir ay sonra asıl ayar yapılır ses biraz daha arttırılıp hastanın belirttikleri doğrultusunda ince ayar yapılır. Ama unutulmamalıdır ki düzgün ayarlanan ve hastaya uygun verilen cihaz hiçbir zaman gereğinden fazla ses vermez. Cihaza karar verildikten ve ayarlamalardan sonra hastaya süreç hakkında genel bilgiler verilir. Cihaz kullanım eğitimleri ve yaşayabileceği problemler hakkında bilgilendirme yapılır. 

En son aşamamız ise uygulama sonrası olan hastanın adaptasyon aşamasıdır. Duyu organımızın görevini alacak olan işitme cihazı işleyişe dahil olana kadar alışma süreci devam etmektedir. İşitme cihazına uyum sürecinin her hasta için aynı olmasını beklemek mümkün değildir. Ortalama cihaza uyum süresi 4 ila 8 hafta arasında değişmektedir. Eski kullanıcı iseniz bu süreç sizin için daha kısa olabilir ve adaptasyon alıştırmalarına ihtiyaç duymayabilirsiniz. Bu süreçte çeşitli yaklaşımlar bulunmakta olup odyolog/odyometristinizin yönlendirmelerini takip etmelisiniz. İletişimi destekleyici alıştırmalar yapmak alışma sürecinizi hızlandıracaktır. İşitme cihazınızdan maksimum verimi alabilmek için bakım ve kontrollerinize özen göstermeli, işitme testinizi her yıl yaptırıp elde edilen sonuçlara göre ayarlarınızı yaptırmalısınız.DİĞER BLOG BAŞLIKLARI
Copyright © 2001 - 2024 Duyumak - Her Hakkı Saklıdır. | ASD Creative