İşitme Cihazlarımızın Özellikleri

SPEECH GUARD LX


NE İŞE YARAR?

Gürültülü ortamlarda konuşmayı anlamayı artırır. Yüksek şiddetli gelen sesleri bozmadan, uygun şekilde anlaşılırlığı koruyarak yükseltir.


HASTAYA FAYDASI NEDİR?

Gürültüde konuşmayı anlamayı artırır ve bir çok durumda (hafif ve yüksek sesli ortamlarda ve hatta birden çok konuşmacının olduğu ortamlarda bile) konuşmaları takip etmesini kolaylaştırır.


NASIL İFADE EDEBİLİRİZ?

İşitme cihazları dijitalleşmeden evvel kullanılan analog yükselteçlerde, ses hafif de gelse, yüksek de gelse aynı oranda yükseltim yapılmaktaydı. Her ne kadar o döneme ait teknolojiler ile işitme sisteminin zarar görmesi engellenmek istense de, ya sistem zarar görmekte ya da ses aşırı derecede bozulmaktaydı. Tüm olumsuz durumlara rağmen analog yükseltimin en önemli kazanımı ise sesin doğallığının konuşma seslerinde korunabilmesiydi. Dijital devrim ile birlikte, kompresyon sistemleri kullanıldı ve yüksek şiddetli sesler eskisi kadar bozulmadan bastırılabildi. Speech Guard teknolojisi ile eski teknolojinin faydaları, yeni teknolojinin faydaları ile birleştirilerek kullanılmaya başlandı. Böylece kullanıcılar yüksek şiddetli sesleri de rahatsız olmadan ve sesler bozulmadan dinler hale gelebildiler. 



Copyright ©2020 Duyumak - Her Hakkı Saklıdır. | ASD Creative